top of page

เรือด่วนฯ และกลุ่มบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมเก็บขยะในเจ้าพระยา มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม

CPX

2022/08/01

เรือด่วนเจ้าพระยา ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทภายในเครือ นำโดยท่ามหาราช และหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้ชื่อโครงการ "Love Chao Phraya: Save the River Life" มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ณ ท่ามหาราช โดยมีนางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พร้อมด้วย กรมเจ้าท่า สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตบางกอก สมาคมเรือไทย สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจน้ำคลองสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชุมชนท่าวังหลัง วัดระฆัง ร้านค้าภายในโครงการท่ามหาราช และผู้บริหารบริษัทในเครือ รวมแล้วมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากกว่า 200 คน โดยร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ท่ามหาราช ทั้งยังมีผู้สนใจนำเรือหลากหลายประเภทเข้าร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาในครั้งนี้ อาทิ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือข้ามฟากสุภัทรา เรือกรมเจ้าท่า เรือสำนักสิ่งแวดล้อม เรือคายัค เรือหางยาว ฯลฯ ซึ่งได้เริ่มเก็บขยะตั้งแต่บริเวณท่าเรือวัดระฆังจนถึงท่าเรือพระอาทิตย์ ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครประธานในพิธีกล่าวว่า ในนามของกรุงเทพมหานคร ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทสุภัทราที่ได้จัดโครงการ LOVE CHAO PHRAYA: SAVE THE RIVER LIFE ครั้งที่ 2 และชื่นชมที่ทุกภาคส่วนได้มาผนึกกำลังร่วมมือในการดูแลรักษาแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งนับเป็นการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และกลุ่มบริษัทสุภัทรา ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า กลุ่มบริษัทสุภัทราประกอบกิจการเดินเรือโดยสาร และกิจการอื่นๆ ได้แก่ คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม และร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงตระหนักในความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาขยะในแม่น้ำ ซึ่งส่งผลกระทบกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงริเริ่มการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม และดูแลแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญและเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของคนกรุงเทพมหานคร

bottom of page