เรือเช่าเหมาลำ

 

BANGKOK

BOAT

RENTAL

 • Facebook
 • Line

  เส้นทาง

 • กรุงเทพฯ, นนทบุรี

     ใช้งานได้สูงสุด 10 ชม. (08.00 - 18.00 น.)

     ราคา 19,000 บาท / วัน

 • เกาะเกร็ด, ปทุมธานี, สมุทรปราการ

     ใช้งานได้สูงสุด 10 ชม. (08.00 - 18.00 น.)

     ราคา 32,000 บาท / วัน

 

 • อยุธยา

     ใช้งานได้สูงสุด 12 ชม. (07.00 - 19.00 น.)

     ราคา 38,000 บาท / วัน

เรือไม้คลาสสิก

70 ที่นั่ง

  เส้นทาง

 • กรุงเทพฯ, นนทบุรี

     ใช้งานได้สูงสุด 10 ชม. (08.00 - 18.00 น.)

     ราคา 24,000 บาท / วัน

 • เกาะเกร็ด, ปทุมธานี, สมุทรปราการ

     ใช้งานได้สูงสุด 10 ชม. (08.00 - 18.00 น.)

     ราคา 39,000 บาท / วัน

 

 • อยุธยา

     ใช้งานได้สูงสุด 12 ชม. (07.00 - 19.00 น.)

     ราคา 40,000 บาท / วัน

เรือไม้คลาสสิก

120 ที่นั่ง

  เส้นทาง

 • กรุงเทพฯ, นนทบุรี

     ใช้งานได้สูงสุด 10 ชม. (08.00 - 18.00 น.)

     ราคา 45,000 บาท / วัน

 • เกาะเกร็ด, ปทุมธานี, สมุทรปราการ

     ใช้งานได้สูงสุด 10 ชม. (08.00 - 18.00 น.)

     ราคา 72,000 บาท  / วัน

 

 • อยุธยา

     ใช้งานได้สูงสุด 12 ชม. (07.00 - 19.00 น.)

     ราคาเริ่มต้น : 90,000 บาท / วัน

เรือปรับอากาศ 2 ชั้น

ห้องโดยสาร 140 ที่นั่ง + ดาดฟ้า 60 ที่นั่ง

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด | 99 หมู่ 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000