ข้อมูลบริการเรือโดยสาร

ตารางเวลาเดินเรือ
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ให้บริการในวันจันทร์ - เสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันเสาร์ ตั้งแต่ 4 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

งดให้บริการเรือทุกธงในวันอาทิตย์เป็นการชั่วคราว

ตารางเวลาเรือด่วน ตั้งแต่ 01.12.64

เส้นทาง: นนทบุรี-วัดราชสิงขร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

งดให้บริการวันอาทิตย์

เป็นการชั่วคราว

ค่าโดยสาร:

 15 บาทตลอดสาย

ธงเหลือง

เส้นทาง: นนทบุรี-สาทร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

 

 

ค่าโดยสาร:

20 บาทตลอดสาย

ธงเขียว

เส้นทาง: ปากเกร็ด-สาทร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

 

 

ค่าโดยสาร:

ปากเกร็ด-นนทบุรี 13 บาท

นนทบุรี-สาทร 20 บาท

ปากเกร็ด-สาทร 32 บาท

ธงแดง

เส้นทาง: นนทบุรี-สาทร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

 

 

ค่าโดยสาร:

30บาทตลอดสาย

(ราคาปกติ 50 บาท)

เส้นทางเดินเรือ

ประกาศท่าเรือปิด

1. ท่าเกียกกาย เรือทุกธงเข้าจอดท่าวัดแก้วฟ้าจุฬามณีแทน

เนื่องจากกรมเจ้าท่าปิดปรับปรุงระหว่าง 22 พ.ค.2564 - 17 มิ.ย. 2565

2. ท่าวัดวรจรรยาวาส เนื่องจากท่าเรือชำรุด

ผู้โดยสารเรือธงส้มสามารถใช้ท่าวัดราชสิงขรแทนได้

เส้นทางเรือโดสาร