ข้อมูลบริการเรือโดยสาร

ตารางเวลาเดินเรือ
ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ให้บริการในวันจันทร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางเดินเรือตั้งแต่ 10 ตค 65

เส้นทาง: นนทบุรี-วัดราชสิงขร

ให้บริการ: จันทร์ - อาทิตย์

ค่าโดยสาร:

 16 บาทตลอดสาย

ธงเหลือง

เส้นทาง: นนทบุรี-สาทร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

 

 

ค่าโดยสาร:

21 บาทตลอดสาย

ธงเขียว

เส้นทาง: ปากเกร็ด-สาทร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

 

 

ค่าโดยสาร:

ปากเกร็ด-นนทบุรี 14 บาท

นนทบุรี-สาทร 21 บาท

ปากเกร็ด-สาทร 33 บาท

ธงแดง

เส้นทาง: นนทบุรี-สาทร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

 

 

ค่าโดยสาร:

30บาทตลอดสาย

(ราคาปกติ 50 บาท)

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางเรือโดยสาร

ประกาศท่าเรือปิด

1. ท่าเกียกกาย เรือทุกธงเข้าจอดท่าวัดแก้วฟ้าจุฬามณีแทน

  เนื่องจากกรมเจ้าท่าปิดปรับปรุงตั้งแต่ 22 พ.ค.2564

2. ท่าวัดวรจรรยาวาส เนื่องจากท่าเรือชำรุด

   ผู้โดยสารเรือธงส้มสามารถใช้ท่าวัดราชสิงขรแทนได้