ข้อมูลบริการเรือโดยสาร

ตารางเวลาเดินเรือ
ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ให้บริการในวันจันทร์ - เสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

งดให้บริการเรือทุกธงในวันอาทิตย์เป็นการชั่วคราว

ตารางเรือด่วน ตั้งแต่ 26 พ.ค. 65

เส้นทาง: นนทบุรี-วัดราชสิงขร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

งดให้บริการวันอาทิตย์

เป็นการชั่วคราว

ค่าโดยสาร:

 15 บาทตลอดสาย

ธงเหลือง

เส้นทาง: นนทบุรี-สาทร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

 

 

ค่าโดยสาร:

20 บาทตลอดสาย

ธงเขียว

เส้นทาง: ปากเกร็ด-สาทร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

 

 

ค่าโดยสาร:

ปากเกร็ด-นนทบุรี 13 บาท

นนทบุรี-สาทร 20 บาท

ปากเกร็ด-สาทร 32 บาท

ธงแดง

เส้นทาง: นนทบุรี-สาทร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

 

 

ค่าโดยสาร:

30บาทตลอดสาย

(ราคาปกติ 50 บาท)

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางเรือโดยสาร

ประกาศท่าเรือปิด

1. ท่าเกียกกาย เรือทุกธงเข้าจอดท่าวัดแก้วฟ้าจุฬามณีแทน

เนื่องจากกรมเจ้าท่าปิดปรับปรุงระหว่าง 22 พ.ค.2564 - 17 มิ.ย. 2565

2. ท่าวัดวรจรรยาวาส เนื่องจากท่าเรือชำรุด

ผู้โดยสารเรือธงส้มสามารถใช้ท่าวัดราชสิงขรแทนได้

3. ท่าพายัพ เรือด่วนเจ้าพระยาเข้าจอดท่ากรมชลประทานและท่าเขียวไข่กาแทน

เนื่องจากกรมเจ้าท่าจะทำการปิดปรับปรุงท่าเรือพายัพ ตั้งแต่ 10 ก.พ. 2565 - 30 มิ.ย. 2565

ธงส้ม
• เข้าจอดท่าเขียวไข่กาทุกเที่ยว 
• เข้าจอดท่ากรมชลประทาน
    - จากนนทบุรี เช้า 06.00 - 09.10น. | เย็น 15.00 - 18.10น.
    - จากวัดราชสิงขร เช้า 06.20 - 09.10น. | เย็น 15.00 - 18.10น.

ธงเหลือง 
• เข้าจอดท่ากรมชลประทาน
   - จากนนทบุรี เช้า 06.00 - 08.05น.(ทุกเที่ยว)
   - จากสาทร เย็น 17.00 - 18.05น. (งดจอดเที่ยว 18.15-19.05น.)

ธงเขียว
• เข้าจอดท่ากรมชลประทานทุกเที่ยว
   - จากปากเกร็ด เช้า 06.10 - 07.45น. (ทุกเที่ยว)
   - จากสาทร เย็น 16.00 - 17.45น. (ทุกเที่ยว)