ข้อมูลบริการเรือโดยสาร

ตารางเวลาเดินเรือ
ตั้งแต่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ให้บริการในวันจันทร์ - เสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

งดให้บริการเรือทุกธงในวันอาทิตย์เป็นการชั่วคราว

ตารางเดินเรือตั้งแต่ 13 มิ.ย. 65-02.png

เส้นทาง: นนทบุรี-วัดราชสิงขร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

งดให้บริการวันอาทิตย์

เป็นการชั่วคราว

ค่าโดยสาร:

 16 บาทตลอดสาย

ธงเหลือง

เส้นทาง: นนทบุรี-สาทร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

 

 

ค่าโดยสาร:

21 บาทตลอดสาย

ธงเขียว

เส้นทาง: ปากเกร็ด-สาทร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

 

 

ค่าโดยสาร:

ปากเกร็ด-นนทบุรี 14 บาท

นนทบุรี-สาทร 21 บาท

ปากเกร็ด-สาทร 33 บาท

ธงแดง

เส้นทาง: นนทบุรี-สาทร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

 

 

ค่าโดยสาร:

30บาทตลอดสาย

(ราคาปกติ 50 บาท)

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางเรือโดยสาร

ประกาศท่าเรือปิด

1. ท่าเกียกกาย เรือทุกธงเข้าจอดท่าวัดแก้วฟ้าจุฬามณีแทน

  เนื่องจากกรมเจ้าท่าปิดปรับปรุงตั้งแต่ 22 พ.ค.2564

2. ท่าวัดวรจรรยาวาส เนื่องจากท่าเรือชำรุด

   ผู้โดยสารเรือธงส้มสามารถใช้ท่าวัดราชสิงขรแทนได้

3. ท่าพายัพ เรือด่วนเจ้าพระยาเข้าจอดท่ากรมชลประทานและท่าเขียวไข่กาแทน

   เนื่องจากกรมเจ้าท่าจะทำการปิดปรับปรุงท่าเรือพายัพ ตั้งแต่ 10 ก.พ. 2565

   - ธงส้ม
     • เข้าจอดท่าเขียวไข่กาทุกเที่ยว 
     • เข้าจอดท่ากรมชลประทานทุกเที่ยว

   - ธงเหลือง 
     • เข้าจอดท่ากรมชลประทานทุกเที่ยว

   - ธงเขียว
     • เข้าจอดท่ากรมชลประทานทุกเที่ยว