เรือโดยสาร

ธงส้ม

เส้นทาง: นนทบุรี-วัดราชสิงขร

ให้บริการ: จันทร์-อาทิตย์

ค่าโดยสาร:

 15 บาทตลอดสาย

ธงเหลือง

เส้นทาง: นนทบุรี-สาทร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

ค่าโดยสาร:

20 บาทตลอดสาย

ธงเขียว

เส้นทาง: ปากเกร็ด-สาทร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

ค่าโดยสาร:

ปากเกร็ด-นนทบุรี 13 บาท

นนทบุรี-สาทร 20 บาท

ปากเกร็ด-สาทร 32 บาท

ธงแดง

เส้นทาง: นนทบุรี-สาทร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

ค่าโดยสาร:

30บาทตลอดสาย

(ราคาปกติ 50 บาท)

ประจำทาง

เส้นทาง: นนทบุรี-วัดราชสิงขร

ให้บริการ: จันทร์-ศุกร์

*งดให้บริการชั่วคราว*

เส้นทางโดยสาร

ตารางเวลาเรือโดยสาร

 
ตารางเวลาเรือโดยสาร
ตารางเวลาเรือด่วน-29.png