top of page

เรือด่วนฯ ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร เปิดตัวโครงการ "ชวนลงเรือ เพื่อชีวิตผาสุก" บริการเรือเที่ยวพิเศษ เส้นทางเกียกกาย-วัดราชสิงขร และเกียกกาย-นนทบุรี

CPX

2022/08/30

เรือด่วนเจ้าพระยาร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร เปิดตัวโครงการ "ชวนลงเรือ เพื่อชีวิตผาสุก" บริการเรือเที่ยวพิเศษ เส้นทางเกียกกาย-วัดราชสิงขร และเกียกกาย-นนทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับข้าราชการและประชาชน

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ "ชวนลงเรือ เพื่อชีวิตผาสุก" ซึ่งโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ ท่าเรือเกียกกาย (วัดแก้วฟ้าจุฬามณี) โดยมีพระครูสุภกิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรมเจ้าท่า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
นางสุภาพรรณได้เปิดเผยว่า ทางบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจัดเรือเที่ยวพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ข้าราชการในสังกัดรัฐสภาและประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มเดินเรือในเส้นทางเกียกกาย-วัดราชสิงขร และเกียกกาย-นนทบุรี รอบเวลา 16.50 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา
"ผู้โดยสารหลายท่านจำเป็นที่จะต้องเดินทางต่อด้วยรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟฟ้าบีทีเอส ทางบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด จึงขอมอบบัตรแรบบิทให้กับท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการภายในสังกัดรัฐสภา โดยบัตรดังกล่าวนั้น จะต้องมีการเติมเงินเข้าไปในระบบ จึงจะสามารถใช้ชำระค่าโดยสารของเรือด่วนเจ้าพระยา รถประจำทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมไปถึงร้านค้าที่เป็นสมาชิกของบัตรแรบบิทได้" นางสุภาพรรณกล่าว
ทั้งนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด พระครูสุภกิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรมเจ้าท่า ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมทดลองนั่งเรือเที่ยวพิเศษจากท่าเรือเกียกกายไปยังท่าเรือกรมชลประทาน เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ข้าราชการเลือกเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ตารางเวลาให้บริการ และเส้นทางที่อัพเดทจากทางเรือด่วนเจ้าพระยา ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา หรือที่LINE: @cpxcare

bottom of page