top of page

กลุ่มบริษัทสุภัทรา-เรือด่วนฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ

2023/08/28

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และกลุ่มบริษัทสุภัทรา ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุภัทรา สิงหลกะ และ บริษัท สุภัทรา จำกัด ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัทสุภัทรา นำโดย บริษัท สุภัทรา เรียลเอสเตท จำกัด จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “Love Chao Phraya เปิดโลกกว้าง สร้างการเรียนรู้ ณ เจ้าพระยา” เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ ในการส่งเสริมการศึกษาและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนที่กลุ่มบริษัทสุภัทราดำเนินกิจการและเติบโตมาเป็นระยะกว่า 103 ปี โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดมหาธาตุเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา จำนวน 71 คน โดยนั่งเรือด่วนเจ้าพระยา จากท่ามหาราช แวะชมพระปรางค์และไหว้พระที่วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานของโรงพยาบาลศิริราช รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมริว่า เซอย่า และเข้าชมพิพิธบางลำพู บริเวณท่าเรือพระอาทิตย์

นางสาวณัฐปรี พิชัยรณรงค์สงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุภัทรา เรียลเอสเตท จำกัด ผู้บริหารโครงการท่ามหาราช กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดเพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถานที่สำคัญของชุมชนที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เด็ก ๆ และสร้างจิตสำนึกในการรักและดูแลแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกรุงเทพมหานครและอยู่คู่คนไทยมาตลอด

ต่อมา ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ทางมูลนิธิคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมทักษะให้กับเด็กอายุระหว่าง 10-15 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนวัดระฆัง หรือศึกษาในโรงเรียนโฆสิตสโมสร จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานมูลนิธิคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ และประธานกรรมการกลุ่มบริษัทสุภัทรา กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และผู้ริเริ่มดำเนินธุรกิจเดินเรือข้ามฟากบริการประชาชน โดยจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในละแวกใกล้เคียง

bottom of page