top of page

ครบรอบ 50 ปีเรือด่วนฯ เดินหน้าช่วยเหลือสังคม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยวิกฤตโลหิตขาดแคลน

CPX

2021/09/22

นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 22 กันยายน 2564 เป็นวันครบรอบ 50 ปี บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด จึงได้จัดโครงการ “บริจาคโลหิต ช่วยวิกฤตโลหิตขาดแคลน” เชิญชวนพนักงานและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยวิกฤตโลหิตขาดแคลนในวันที่ 21,23,28 และ 30 กันยายน 2564 ณ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช โรงพยาบาลศิริราช โดยมีผู้ลงทะเบียนและร่วมบริจาคโลหิตกว่า 50 คน ผู้ที่ลงทะเบียนและร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าวจะได้รับของที่ระลึกครบรอบ 50 ปีเรือด่วนเจ้าพระยาแทนคำขอบคุณในการร่วมช่วยวิกฤตขาดแคลนโลหิตในครั้งนี้

นาวาตรีเจริญพร ยังกล่าวต่อว่า ถือเป็นโอกาสอันดี ที่เรือด่วนเจ้าพระยาซึ่งได้ให้บริการเรือโดยสารแก่ประชาชน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ในการสัญจรไปมายังโรงพยาบาลศิริราชมาเป็นระยะเวลาถึง 50 ปี ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน ได้สร้างผลกระทบอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้การบริจาคโลหิตลดน้อยลงจนเกิดสภาวะขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้โลหิตเพื่อรักษาผู้ป่วย เรือด่วนเจ้าพระยาขอส่งกำลังใจให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19 นี้ไปด้วยกัน

สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิตยังสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องรับบริจาคเลือด ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.30-16.00 น.

สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage : Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา หรือ Line@: @cpxcare

bottom of page