เรือด่วนเจ้าพระยา พร้อมใจฉีดวัคซีน เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ

CPX

2021/05/31

นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา กล่าวว่า วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน จำนวน 270 คน ได้เดินทางเข้ารับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ

ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม และกรมเจ้าท่า ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มด่านหน้าซึ่งให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ ได้เข้ารับวัคซีน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อสูง และเป็นกลุ่มที่ให้บริการผู้โดยสาร ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณความห่วงใยดังกล่าวอีกครั้ง เมื่อพนักงานได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว จะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังเข้มงวดมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เช่น การตั้งจุดวัดอุณหภูมิก่อนใช้บริการ วางเจลแอลกอฮอล์บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร และทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ

นาวาตรีเจริญพร กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีการเปิดท่าเรือใหม่ คือ ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า บริษัทฯ ได้จัดโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการเรือธงเขียว เส้นทางท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า-ท่าเรือสาทร อัตราค่าโดยสาร 20 บาทเท่านั้น จากราคาปกติ 30 บาท จนถึง 31 สิงหาคม 2564 ส่วนเส้นทางท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า-ท่าเรือนนทบุรี ราคา 10 บาท ตามเดิม