top of page

เรือด่วนฯ จับมือ โรงเรียนสยามการเดินเรือผลักดัน ฝึกอาชีพผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

CPX

2021/12/08

เรือด่วนเจ้าพระยาร่วมมือกับโรงเรียนสยามการเดินเรือ จัดโครงการฝึกอาชีพผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในสายธุรกิจการและเป็นการสร้างมาตรฐานของผู้ปฎิบัติงาน สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และ พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ประธานกลุ่มบริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการฝึกอาชีพผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในสายธุรกิจการเดินเรือโดยมีนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และนางสาวณัฐพร มิ่งศิริธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสยามการเดินเรือ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
เรือด่วนเจ้าพระยา นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด เปิดเผยว่า “เนื่องจากโรงเรียนสยามการเดินเรือ เป็นสถาบันศึกษาด้านพาณิชย์นาวี ที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า ที่จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานเดินเรือ ให้มีมาตรฐาน เปิดโอกาสในการรับบุคลากรใหม่จะเข้ามาร่วมงานกับเรือด่วนเจ้าพระยา และกลุ่มบริษัทในเครือ ที่หากผ่านหลักสูตรการอบรมแล้ว บริษัทก็มีความยินดีที่จะรับผู้เข้าร่วมโครงการเข้าทำงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรนายท้ายที่มีอยู่ของเรือด่วนเจ้าพระยา และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท สุภัทรา จำกัด และบริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด ซึ่งรวมกว่าร้อยคน ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับและเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรทางน้ำ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ ทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรจากประสบการณ์การดำเนินงานเรือโดยสารมากว่า 50 ปี”
โรงเรียนสยามการเดินเรือ พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ประธานกลุ่มบริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัดกล่าวว่า “ขอขอบคุณ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด เป็นอย่างสูง ที่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ โรงเรียนสยามการเดินเรือ เลือกใช้บริการในการฝึกอบรมบุคลากร สำหรับการทำหน้าที่ผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำ หรือ นายท้าย ซึ่งได้เริ่มปรึกษาหารือกันมานานพอสมควร จนเห็นพ้องกันในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอาชีพในครั้งนี้”
ด้านนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า “เรือด่วนเจ้าพระยาและโรงเรียนสยามการเดินเรือ ได้ร่วมมือกันจัดโครงการครั้งนี้ขึ้น เป็นเรื่องที่ดีที่ทางภาคเอกชนทั้งสองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องมีมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือในลำน้ำ ซึ่งตรงกับนโยบายของกรมเจ้าท่า Safety is our first Priority. ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เรือด่วนเจ้าพระยาและบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินกิจการเรือโดยสารประจำทางสายยาว เรือข้ามฟาก เรือท่องเที่ยว มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุมเรือกลลำน้ำ หรือ นายท้าย เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นบุคลากรหลักที่เป็นผู้ควบคุมเรือเพื่อรับ - ส่ง ประชาชนที่สัญจรทางน้ำให้ไปถึงยังที่หมายอย่างปลอดภัย โรงเรียนสยามการเดินเรือเองก็เป็นสถาบันศึกษาด้านพาณิชย์นาวี ที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อทั้งสองหน่วยงานมาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้ฝึกอบรมบุคลากร จะทำให้เรามีผู้ปฏิบัติงานเดินเรือที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และมีจำนวนมากขึ้น”
สำหรับโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่สนใจฝึกอาชีพผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำ ทำงานในสายอาชีพนี้รวมถึงเป็นการพัฒนาบุคลากรของเรือด่วนเจ้าพระยาและบริษัทในเครือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดมากยิ่งขึ้น
สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage: Chao Phraya Express Boat - เรือด่วนเจ้าพระยา หรือ Line Official Account: @cpxcare

bottom of page