บริการเรือด่วน

  • แผนที่การเดินเรือ
  • ตารางเดินเรือ
  • อัตราค่าโดยสาร
  • เส้นทางเดินเรือ
  • จุดเชื่อมต่อกับระบบโดยสารอื่น
Click To See Map Click To See Map
เรือ ออกจาก สิ้นสุด บริการ เวลา ออกทุกๆ (นาที)

เรือประจำทาง (ไม่มีธง)
นนทบุรี - วัดราชสิงขร

วัดราชสิงขร - นนทบุรี

 

Nonthaburi
นนทบุรี

Nonthaburi
วัดราชสิงขร

 

Nonthaburi
วัดราชสิงขร

Nonthaburi
นนทบุรี

จันทร์ - ศุกร์ 06.45 - 07.30
16.00 - 16.30
20
25

เรือเสริมพิเศษ
นนทบุรี - ท่าวัดเขมา - วัดสร้อยทอง

Nonthaburi
นนทบุรี


วัดสร้อยทอง

จันทร์ - ศุกร์ 06.50 - 07.05 15
เรือด่วนธงส้ม
นนทบุรี - วัดราชสิงขร
Nonthaburi
นนทบุรี
Nonthaburi
วัดราชสิงขร
จันทร์ - ศุกร์ 05.50 - 07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 15.00
15.00 - 18.00
18.00 - 19.00
10
5
15
20
15
20
Nonthaburi
นนทบุรี
Nonthaburi
วัดราชสิงขร
เสาร์ - อาทิตย์ -
วันหยุดนักขัตฤกษ์
06.00-19.00 20
Wat Rajsingkorn
วัดราชสิงขร
Nonthaburi
นนทบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 06.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 19.00
12
15
20
15
10
Wat Rajsingkorn
วัดราชสิงขร
Nonthaburi
นนทบุรี
เสาร์ - อาทิตย์ -
วันหยุดนักขัตฤกษ์
06.00 - 19.00 20
เรือด่วนธงเขียว
ปากเกร็ด - นนทบุรี - สาทร
 
Pakkret
ปากเกร็ด
Nonthaburi
สาทร
จันทร์ - ศุกร์ 06.10 - 08.10
 
15
 
Sathorn
สาทร
Nonthaburi
ปากเกร็ด
จันทร์ - ศุกร์ 16.05 - 18.05 20
Nonthaburi
นนทบุรี
Nonthaburi
ปากเกร็ด
จันทร์ - ศุกร์ 07.15 - 07.30 15
Nonthaburi
ปากเกร็ด
Nonthaburi
นนทบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 17.00 - 17.30 30
         
         
เรือด่วนธงเหลือง
นนทบุรี - สาทร
 
Nonthaburi
นนทบุรี
Nonthaburi
สาทร
จันทร์ - ศุกร์ 06.15 - 07.00 
17.00 - 17.30
08.00  - 08.20
8
5
10
Sathorn
สาทร
Nonthaburi
นนทบุรี

       จันทร์ - ศุกร์     
16.45  ,17.00 
19.00  - 20.00 

   

 

เรือประจำทาง (ด่วนธรรมดาไม่มีธง)
เส้นทาง : นนทบุรี - วัดราชสิงขร
 
ราคา 10 บาท นนทบุรี - วัดราชสิงขร ราคา 12 บาท นนทบุรี - วัดราชสิงขร ราคา 15 บาท นนทบุรี - วัดราชสิงขร
 

เรือด่วนพิเศษธงส้ม
เส้นทาง : นนทบุรี - วัดราชสิงขร
 
ราคา 15 บาท (ราคาเดียวตลอดสาย) นนทบุรี - วัดราชสิงขร    
 

เรือด่วนพิเศษธงเหลือง
เส้นทาง : นนทบุรี - สาทร
 
ราคา 20 บาท  นนทบุรี - สาทร
 

เรือด่วนพิเศษธงเขียว
เส้นทาง : ปากเกร็ด - สาทร
 
ราคา 13 บาท ปากเกร็ด - นนทบุรี ราคา 20 บาท นนทบุรี - สาทร ราคา 32 บาท ปากเกร็ด - สาทร
 

คลิกเพื่อดูเส้นทางเดินเรือ คลิกเพื่อดูเส้นทางเดินเรือ
Boat Departure From
  Ordinary BusAir-Con BusMicro Bus Van Motorcycle Taxi Service Sky Train

ปากเกร็ด
505, 32  

วัดกลางเกร็ด
     

นนทบุรี
30, 32, 33, 63, 64, 65, 90, 97, 114, 117, 175, 203 / 506, 545    

พระราม 5
32, 33, 63, 64, 65, 90, 97, 117      

พิบูลย์ 2
32, 33, 63, 64, 65, 90, 97, 117, 175, 203 / 506 / 15    

วัดเขียน
     

วัดตึก
     

วัดเขมา
32, 33, 63, 64, 65, 90, 97, 117, 175, 203 / 506, 543 / 15  

พิบูลย์ 1
32, 33, 63, 64, 65, 90, 97, 117, 175, 203 / 506, 543 / 15  

พระราม 7
18, 49, 50, 110 / 15    

วัดสร้อยทอง
5, 32, 33, 49, 64, 90, 117 / 506    

บางโพ
32, 33, 49, 64, 90, 117 / 506    

เกียกกาย
3, 16, 64, 65, 66, 90, 117 / 505  

เขียวไข่กา
3, 16, 30, 32, 33, 49, 64, 65, 66, 90, 117 / 505, 506  

กรมชลประทาน
3, 16, 30, 32, 33, 49, 64, 65, 66 / 505, 506    

พายัพ
3, 16, 30, 32, 33, 49, 64, 65, 66 / 505, 506  

วัดเทพนารี
18, 175, 203    

สะพานกรุงธน
18, 28, 56, 66, 108, 110, 125, 164 / 510, 515 / 4    

เทเวศร์
3, 9, 19, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65 / 32, 64, 506, 524  

พระราม 8
3, 9, 19, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65 / 32, 64, 506, 524  

พระอาทิตย์
3, 6, 15, 43, 82    

พระปิ่นเกล้า
19, 30, 42, 57, 68, 79, 80, 123, 124, 127, 165, 169, 201, 203
170, 171, 174, 183, 503, 507, 509, 511, 516 / 10
   

รถไฟ
19, 56, 57, 91, 149, 157    

วังหลัง
19, 57, 91, 149, 157    

ท่าช้าง
1, 25, 32, 44, 47, 53, 82, 91, 123, 124 / 501, 508, 512  

ท่าเตียน
1, 25, 32, 44, 48, 53 / 508, 512  

ราชินี
7ก, 8, 12, 42, 43, 73, 73ก, 82    

สะพานพุทธ
7ก, 8, 12, 42, 43, 73, 73ก, 82    

ราชวงศ์
204  

กรมการขนส่งทางน้ำ
1, 35, 75    

สี่พระยา
1, 16, 35, 36, 45, 75, 93 / 6  

วัดม่วงแค
1, 16, 35, 36, 45, 75, 93 / 6  

โอเรียนเต็ล
1, 35, 75    

สาทร
1, 15, 17, 35, 75, 115, 116, 163 / 504 / 20    

วัดเศวตรฉัตร
3, 89, 111    

วัดวรจรรยาวาส
1, 15, 17, 22, 75, 163 / 504 / 20  

วัดราชสิงขร
1, 15, 17, 22, 75, 163 / 504 / 20  

ราษฎร์บูรณะ
6, 17, 88